Welcome to Our Support Center

Updates

שעות הפעילות

מחלקת השירות והתמיכה פועלת

בימי חול בימים א' - ה' בין השעות 09:00 - 18:00

עדכון בנוגע לנושא הקורונה

אם הנכם מצויים בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות, אנא בצעו את איסוף הדגימה לאחר סיום תקופת הבידוד החלה עליכם.
כמו-כן, מומלץ לתאם גם את מועד המשלוח לקבלת הערכה -  לאחר סיום תקופת הבידוד.

לגבי מי שחלה - מומלץ להמתין חמישה שבועות ממועד ההחלמה לפני איסוף הדגימה ושליחתה למעבדה.

Rather get in touch?